T2/T2S免安装即热净饮机

流量:

0.26L/min (废水比4:1)

价格:

2999元

特点:

●     PAC多层复合+ RO反渗透过滤,净化彻底

●     稀土厚膜水温加热,可实现水源即热净饮

●     七档水温调节,满足全家人不同的饮水需求

●     TDS水质显示,水路透明可视,安全看得见

●     整机台式免安装,插电即用、清理维护简单