F系列超性能正压新风

风量:

300m³/h、400m³/h、500m³/h

价格:

4999元、6999元、8999元

特点:

●     经典塔式结构五层过滤,持久净化巨省心

●     高档钣金工艺,X-slcpe外观技术,大气时尚

●     离心风机技术,超效静音,最低可达19dB

●     智能PTC辅热模块,弥补温度差,舒适度更佳

●     创新三面取风设计,流体环绕取风,安装灵活