E系列鲜氧壁挂新风机

风量:

150m³/h

价格:

1699

特点:

●     PU初效加HEPA13滤芯,有较强的杀菌消毒功效

●     抗紫外线ABS外观设计,不易变色发黄,易清洁

●     圆形LED显示屏设计,直观呈现PM2.5、二氧化碳,温湿度数据

●     500万高浓度负离子,抗菌、净化空气

●     360度环形滤芯,加大有效过滤面积,提高过滤效率